Yksilötyönohjaus


Yksilötyönohjaus verkossa tai pääkaupunkiseudulla kaikilla organisaation tasoilla ja eri aloilla. Tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja ammatillista kasvua.

Koetko jatkuvaa stressiä, etkä ehdi palautua töistäsi?

Oletko vasta aloittanut esihenkilönä ja kaipaat tukea siihen, miten kohdata tiimiläiset uudesta asemasta käsin?

Koetko haasteita tehdä yhteistyötä kollegoidesi kanssa tai koetko kommunikoinnin asiakkaiden kanssa raskaaksi?

Kaipaatko tukea työssäsi tapahtuviin muutoksiin tai haasteisiin, kuten organisaatiomuutoksiin, uusiin työtehtäviin tai työn ja yksityiselämän tasapainottamiseen?

Yksilötyönohjaus tarjoaa yksilölle mahdollisuuden työstää työelämän haasteitaan luottamuksellisessa ja tukea antavassa ympäristössä.

Työ on merkittävä osa elämäämme, ja vietämme sen parissa suuren osan valveillaoloajastamme. Työhyvinvointi, jaksaminen ja työn merkityksellisyys ovat keskeisiä tekijöitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Saatamme kuitenkin välillä kokea työn raskaaksi, paikallaan junnaavaksi ja merkityksettömäksi tai meillä voi olla haasteita työkavereidemme, asiakkaiden tai esihenkilön kanssa. Näissä tilanteessa yksilötyönohjauksella on tärkeä rooli.
Mitä voit oppia yksilötyönohjauksessa?

Kuuntelemaan itseäsi empaattisemmin.

Parantamaan itsetuntemustasi ja tekemään tietoisempia päätöksiä työssäsi.

Kehittämään taitojasi tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja kehityskohteitasi työssäsi.

Vahvistamaan kykyäsi ilmaista itseäsi avoimesti ja rehelliesti.

Tulemaan tietoisemmaksi valintojasi ohjaavista ajatuksista ja uskomuksista.

Kehittämään kykyäsi ratkaista ongelmia ja käsitellä haasteita tehokkaasti.

Huolehtimaan omasta jaksamisesta entistä paremmin.

Kuulemaan toisten tunteet ja tarpeet sanojen takana.

Yksilötyönohjaus voi toimia oppaana sinulle erilaisissa työelämän tilanteissa, auttaen sinua löytämään selkeitä ja tehokkaita ratkaisuja sekä vahvistamaan kykyjäsi ja resurssejasi.

Sen avulla voidaan käsitellä stressiä, työssä koettuja paineita ja mahdollisia konflikteja rakentavasti. Lisäksi työnohjaus auttaa yksilöä kehittämään vuorovaikutustaitojaan, lisäämään itsetuntemustaan ja löytämään uusia näkökulmia työhönsä. Näin ollen yksilötyönohjaus ei ainoastaan tue yksilön ammatillista kehittymistä, vaan myös hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan työssä.

Tapaamiset toteutetaan etäyhteydellä tai asiakkaan toimitiloissa.

Asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista riippuen yleensä vähintään kolme tapaamiskertaa on suositeltava määrä.

Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi ja ajatuksistasi. Pohditaan yhdessä olisiko yksilötyönohjaus sinulle sopiva palvelu.


OTA YHTEYTTÄ