Työnohjaus

Työnohjaus etänä tai asiakkaan toimitiloissa pääkaupunkiseudulla. Työnohjauksemme kehittää ammattitaitoa, tukee avointa viestintää ja tarjoaa ratkaisuja tiimityön kehittämiseen sekä asiakastyön haasteisiin edistäen samalla luottamusta ja työhyvinvointia.
Hyvin onnistuneen työn edellytys on turvallinen ja tukea antava työyhteisö.

Tutkimukset osoittavat, että hyvinvoivat työntekijät ovat tehokkaampia ja aikaansaavempia työssään. Oleellinen osa hyvinvointia on työyhteisön ilmapiiri, kokemus osallisuudesta ja tuesta. Mitä haastavampia tilanteita työssä kohdataan, sitä oleellisempaa on, että työyhteisössä koetaan osallisuutta ja turvaa.

NVC:hen pohjautuva työnohjaus on tehokas keino parantaa yhteisön vuorovaikutusta, yhteistyön sujuvuutta, palautteenantokulttuuria sekä työn yleistä ilmapiiriä ja osallisuutta.

Mitä hyötyä työnohjauksesta on työyhteisölle?

Parantaa vuorovaikutusta.

Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Auttaa ymmärtämää laajemmin erilaisia näkökulmia asioihin.

Kehittää palautteenantokulttuuria.

Kehittää tarvittaessa osallistavia käytäntöjä ja rakenteita.

Lisää työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Auttaa työyhteisöä tunnistamaan ja hyödyntämään jäsentensä yksilöllisiä vahvuuksia. 

Tukee konfliktien ratkaisussa ja edistää työilmapiiriä.

Auttaa valmistautumaan haasteellisiin vuorovaikututilanteisiin asiakkaiden kanssa.

Lisää työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja.


Työnohjaus voidaan toteuttaa jatkuvana tai projektiluontoisena.

Työnohjaus räätälöidään työyhteisön koon ja tarpeiden mukaan yhdistellen yksilö- ja ryhmätapaamisia. Ota yhteyttä ja kerro tilanteestanne niin suunnitellaan yhdessä teille sopiva työnohjaus.


Ota yhteyttä