Työhyvinvointi

NVC-koulutuksia ja työnohjausta yksilöille ja tiimeille Helsingissä, Espoossa, Vantaalla sekä etänä. Palvelut räätälöidään juuri teidän toiveidenne ja tarpeidenne mukaan.

Työnohjaus- ja koulutuspalveluiden tavoitteena on lisätä selkeyttä, kehittää työhyvinvointia sekä parantaa vuorovaikutustaitoja, joiden ansiosta työn tehokkuus ja tuloksellisuus kasvavat.

NVC tarjoaa työkaluja empatian lisäämiseen ja avoimen vuorovaikutuksen tukemiseen, joiden merkitys työyhteisössä on keskeinen, koska ne tukevat tehokasta työskentelyä, jatkuvaa oppimista ja vahvaa yhteistyötä. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat kommunikaatiohaasteiden käsittelyä, edistävät avointa viestintää ja vahvistavat yhteistyötä, tukien koko organisaation että yksilöiden hyvinvointia.

Työyhteisökoulutuksissa painopiste on tietoisuuden lisäämisessä sekä NVC:n teorian omaksumisessa, kun taas yksilön- ja työyhteisönohjauksissa sisältö koostuu vahvemmin kahdesta elementistä, toisaalta pyrkimyksenä on ratkaista käsillä olevat haasteet, toisaalta jaan teoreettista tietoa ja ymmärrystä NVC-menetelmästä.

Suunnitellaan yhdessä teille sopiva palvelu, joka vastaa juuri teidän työyhteisönne tarpeita ja tavoitteita.NVC-koulutus

Pohditko, miten tukea työntekijöiden jaksamista ja itsensä johtamista? Kaipaatko ohjelmaa TYHY-päivään, vahvistamaan tiimin yhteenkuuluvuutta ja edistämään hyvinvointia? Tai kiinnostaako sinua NVC:n vaikutukset työyhteisön toimivuuteen ja haluaisit kuulla lisää?
LUE LISÄÄ


Yksilötyönohjaus

Kaipaatko tukea työssäsi tapahtuviin muutoksiin tai haasteisiin? Etsitkö mahdollisuuksia yksilölliseen kehitykseen ja kasvuun työympäristössäsi? Yksilötyönohjaus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä työelämän haasteita ja edistää henkilökohtaista kasvua luottamuksellisessa ja tukevassa ympäristössä.
LUE LISÄÄ


Työnohjaus

Kaipaatteko työyhteisössänne lisää tietoisuutta ja vuorovaikutustaitoja vahvistavaa työnohjausta? Haluatteko parantaa luottamusta ja kommunikaatiota työyhteisössä? NVC:hen pohjautuva työnohjaus tehostaa vuorovaikutusta, yhteistyötä ja ilmapiiriä.

LUE LISÄÄ
Mitä konkreettista hyötyä empatiasta ja avoimesta kommunikoinnista on organisaatiolle?


PARANTUNUT TYÖILMAPIIRI

Avoin kommunikaatio ja empatia tukevat lämpimän ilmapiirin luomista, jossa kaikki kokevat olevansa arvostettuja ja turvassa ilmaisemaan itseään. Tämä tukee konfliktien ratkaisua ja lisää yhteistyötä.

TEHOKKAAMPI ONGELMANRATKAISU

Kun työntekijät voivat ilmaista itseään vapaasti ja ymmärtää toistensa tarpeita ja tunteita, syntyy hedelmällinen ympäristö monipuoliseen ajatusten vaihtoon. Tämä rohkaisee luovuutta ja innovaatioita, johtaen parempiin ja kestävämpiin ratkaisuihin haastavissa tilanteissa.

VAHVEMPI TIIMITYÖSKENTELY

Avoimuus ja empatia rakentavat vahvoja siteitä tiimin jäsenten välille, mikä tehostaa tiimin toimintaa ja tuloksia.

PAREMPI ASIAKASPALVELU

Työntekijät, jotka ovat taitavia avoimessa kommunikaatiossa ja empatiassa, voivat paremmin ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja odotuksia. Tämä heijastuu asiakaspalvelutilanteisiin, joissa asiakkaat kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä- ja uskollisuutta.

KONFLIKTIEN RATKAISU

Luottamuksen ja ymmärryksen ilmapiiri vähentää konfliktien eskaloitumista. Kun ihmiset luottavat tulevansa aidosti kuulluiksi ja ymmärretyiksi, he ovat valmiimpia käsittelemään erimielisyyksiä rakentavalla ja myötätuntoisella tavalla.

KORKEAMPI TYÖTYYTYVÄISYYS

Työntekijät, jotka kokevat tulleensa kuulluiksi ja arvostetuiksi, sitoutuvat vahvemmin organisaatioon ja ovat tyytyväisempiä työhönsä. Tämä johtaa alhaisempaan vaihtuvuuteen ja luo positiivisen maineen organisaatiosta houkuttelevana työnantajana.

Kohti entistä parempaa työhyvinvointia.


OTA YHTEYTTÄ