Image
Sertifioitu NVC-kouluttaja

Iiris Jalkanen

NVC:n opiskelu on vaikuttanut minuun syvästi sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti, avaten uuden näkökulman ihmisten väliseen kommunikaatioon ja konfliktien käsittelyyn. 

Haluan jakaa NVC:n oppeja muille, koska uskon niiden auttavan löytämään syvemmän yhteyden itseen ja toisiin sekä rakentamaan tasapainoisempia ja myötätuntoisempia ihmissuhteita. Lisäksi uskon, että NVC:n
leviäminen edistää kaikkien tarpeiden tasapuolisempaa huomioimista yhteiskunnassa.

Aloitin NVC-opiskelun vuonna 2016 ja olen kouluttanut sitä vuodesta 2021 lähtien yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille sekä ohjannut monia NVC-ryhmiä.

Tutustuin NVC:hen ensimmäisen kerran vuonna 2016, kun ohjasin nuoria mielenterveyden haasteiden kanssa kamppailevia aikuisia. Silloinen työyhteisöni halusi lisäkouluttautua saadakseen enemmän työkaluja nuorten kohtaamiseen myös haastavissa tilanteissa, ja aloitimme vuoden mittaisen Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajakoulutuksen, jota tarjosi NVC:n uranuurtaja Suomessa, Savanna ConneXions.NVC auttoi minua työssäni nuorten kohtaamisessa ja ymmärtämisessä, mutta vielä merkittävämpää oli sen vaikutus omaan hyvinvointiini.

Elämässäni oli tuolloin monia haasteita, joiden edessä koin syvää neuvottomuutta enkä tiennyt, miten auttaa itseäni. Minun oli vaikea hahmottaa, mitä todella tarvitsin – kaikki tuntui epävarmalta ja sekavalta.

NVC-opinnot tulivat elämääni kuin tilauksesta, tarjoten selkeän ja käytännöllisen lähestymistavan oman sisäisen maailmani ja ulkoisen elämäni haasteisiin. Jo opintojeni alkuvaiheessa ymmärsin, ettei NVC:tä voi vain älyllisesti oppia ja hyödyntää itsestä irrallisena menetelmänä. Oppiminen tapahtuu itsen kautta: Mitä minä tunnen ja mitä tarvitsen? Osaanko itse pyytää kaipaamiani asioita?

Mitä NVC on minulle antanut?

Ryhdyttyäni perehtymään NVC:hen, koin saavani yhteyttä itseeni, ajatuksiini, tunteisiini ja tarpeisiini sekä askel askeleelta tulin tietoisemmaksi, kuinka lukemattomilla tavoilla voin huolehtia tarpeistani. Hullaannuin ja halusin oppia lisää. Tärkeänä motivaattorinani oppimiselle toimi myös halu kommunikoida lapseni kanssa vaalien meidän kummankin tarpeita yhtäläisesti.

NVC-taitojen omaksuminen lisäsi niin omaa hyvinvointiani kuin myös läheisteni hyvinvointia.

Läheiset ihmissuhteeni ovat syventyneet ja tulleet entistä merkityksellisemmiksi.

Oppien myötä kykyni kuunnella läheisiäni empaattisemmin on kasvanut.

Olen oppinut ilmaisemaan itseäni rehellisemmin ja avoimemmin.

NVC on opettanut minua kuuntelemaan itseäni ja toisia empaattisemmin.

Tietoisuuteni kaikkia osapuolia huomioivista toimintatavoista sekä päätöksenteosta on lisääntynyt.

Kykyni fasilitoida erilaisia neuvotteluja on kasvanut.

NVC on antanut minulle valmiudet toimia sovittelijana. 


Koska NVC on lisännyt valtavasti omia vuorovaikutus- ja tietoisuustaitojani niin yksityiselämässä kuin työelämässä, haluan jakaa oppimaani.

Luotan rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen tuovan tukea myös toisille, oli kyseessä sitten halu syventää yhteyttä esimerkiksi puolisoon tai lapseen, vaalia työyhteisön psykologista turvallisuutta tai oppia ymmärtämään itseään paremmin.

Askel askeleelta kohti tarpeita ja tietoisuutta.

OTA YHTEYTTÄ