NVC-yksilövalmennus

NVC-yksilövalmennus sopii kaikille, jotka haluavat tulla empaattisesti kuulluksi, oppia kuuntelemaan itseään myötätuntoisemmin tai hyödyntämään NVC:tä elämässään. Palvelu toteutetaan etänä tai sopimuksen mukaan kasvokkain pääkaupunkiseudulla.

Oletko neuvoton jylläävien tunteidesi kanssa, miten niihin voisi suhtautua ja miten niitä voisi ymmärtää?

Oletko elämän risteyskohdassa – kuten eron, vanhemmuuden tai työelämämuutoksen hetkellä – ja kaipaat tukea siihen, että osaisit kuulla itseäsi mihin suuntaan lähteä?

Syntyykö teillä puolison tai lasten kanssa riitoja kuin tyhjästä, ja vuorovaikutus menee solmuun vähän väliä?

Koetko olevasi liian kiltti, onko sinun vaikea pitää puolesi ja tulet helposti jyrätyksi?


Yksilövalmennuksessa opit hyödyntämään NVC-menetelmää omassa elämässäsi.


NVC-yksilövalmennuksen aikana tietoisuus omista tunteistasi ja tarpeistasi lisääntyy sekä kykysi huolehtia niistä kasvaa olosuhteista riippumatta. Kun olemme yhteydessä omiin tunteisiimme ja tarpeisiimme, voimme kohdata toiset empaattisemmin ja rakentavammin, luoda syvempiä ja merkityksellisempiä ihmissuhteita ja lisätä kykyämme kuulla toisia vaikeissa tilanteissa.Mitä NVC-yksilövalmennus voi sinulle antaa?

NVC-yksilövalmennuksessa opit kuuntelemaan itseäsi myötätuntoisesti.

Opit tunnistamaan omat tunteesi ja tarpeesi.

Opit viestimään tunteistasi ja tarpeistasi selkeästi ja rehellisesti.

Yhteys itseesi ja toisiin syvenee.

Kykysi huolehtia omista tarpeistasi vahvistuu.

Opit ymmärtämään vuorovaikutustilanteita sekä viestimään ja kuuntelemaan yhteyttä rakentavammin.

Oppiessamme kuuntelemaan itseämme empaattisemmin pystymme paremmin huolehtimaan omasta hyvinvoinnistamme.

Itse-empatia saattaa kuulostaa hienolta ja ehkä vieraaltakin. Olemme usein tottuneet joko sivuuttamaan tunteemme ja sisäisen maailmamme tai antamaan tunteillemme vallan ohjata toimintaamme ja valintojamme. Itse-empatiassa on kyse ajatusten havaitsemisesta, alati liikkeessä olevien tunteiden ja niiden takana olevien tarpeiden tiedostamisesta sekä valintojen tekemisestä tämän tietoisuuden pohjalta.NVC-yksilövalmennus

kesto: 10 x 1,5 h
HINTA: 1000 €
Voit maksaa 1-3 erässä

Valmennus toteutetaan etätapaamisina, ellei toisin sovita, mielellään kerran viikossa ja tarpeen mukaan myös kerran kahdessa viikossa. Ennen valmennuksen alkua keskustellaan, kartoitetaan tilannettasi ja pohditaan olisiko palvelu sinulle sopiva. Mikäli valitset aloittaa valmennuksen toivon sinun sitoutuvan kymmenen kerran valmennuskokonaisuuteen, jonka jälkeen tapaamisia voidaan jatkaa sovittaessa.

Tapaamisten lisäksi saatan ehdottaa kotitehtäviä, joiden uskon tukevan valmennettavan NVC-taitojen kehittymistä.


OTA YHTEYTTÄ
Sukella kohti syvempää yhteyttä itseesi.

OTA YHTEYTTÄ