NVC-työpaja

NVC-työpaja Helsingissä tarjoaa intensiivisen kokemuksen Nonviolent Communication -menetelmästä. Ryhmä on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja sisältää NVC-perusteet sekä syventäviä käytäntöjä.

Tule mukaan työpajaan, jossa opettelemme NVC:n taitoja niin teoriassa kuin käytännössä.


Ryhmässä tutkimme, millaiseen vuorovaikutukseen olemme tottuneet ja toimiiko se. Miten voisimme tukea omaa kuulluksi tulemistamme ja miten kuunnella toista empaattisesti myös haastavissa tilanteissa? Ryhmävalmennus edistää tietoisuustaitoja sekä vahvistaa  rakentavaa ja myötäelävää kommunikaatiota.


Ilmoittaudu NVC-työpajaan

HINTA: 920 €

KESTO: 10 x 3 h
Lisäksi 1 x 1,5 h yksilötapaaminen etäyhteydellä


Ryhmä kokoontuu kymmenen viikon ajan, kerran viikossa arki-iltana. Tapaamisten väleille annan osallistujille vapaaehtoisia kotitehtäviä syventämään käsiteltyä teemaa. Ryhmätapaamisten lisäksi valmennukseen kuuluu tarpeen mukaan yksi-kaksi yksilötapaamista etäyhteydellä. Tämän tapaamisen tavoitteena on tukea kunkin yksilöllistä prosessia.


TULEVAT TYÖPAJAT:


Ei työpajaa viikolla 42.

Viimeinen ilmoittautuminen 10.9. Voit maksaa 1-3 erässä.


Jokaisella tapaamiskerralla syvennymme yhteen NVC:n teemaan keskusteluin ja harjoituksin. Käsittelemme muun muassa seuraavia aiheita:

NVC-prosessin neljä askelta: havainto, tunne, tarve, pyyntö.

Itse-empatia kaiken pohjana.

Miten leimaan itseni ja muut? Miten antamani leimat vaikuttavat toimintaani?

Tyypillisesti valitsemani keinot tunteiden käsittelyyn ja niiden toimivuus.

Omien rajojen tunnistaminen ja niiden asettamisen haasteet. Miksi ja miten sanon “ei” rakentavasti?

Tiedostamattomat uskomuksesi, jotka vaikuttavat valintoihisi.

Sisäiset ristiriita tilanteet, miten tehdä tietoisempia valintoja.

Yhdessä kohti uusia ulottuvuuksia!