NVC-koulutus

NVC-koulutuksia työyhteisöille ja yrityksille pääkaupunkiseudulla. Koulutukset voivat olla lyhyitä tunnin mittaisia webinaareja tai laajempia, useamman kerran koulutuskokonaisuuksia.
Haluatteko parantaa työyhteisönne hyvinvointia ja edistää yhdessä oppimista? Tavoitteletteko avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä? Kaipaatteko syvempää ymmärrystä ja kunnioitusta erilaisia näkökulmia kohtaan?

Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen, joten suunnittelemme koulutuksemme vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Koulutusohjelman laajuudesta riippumatta tavoitteemme on parantaa työyhteisön hyvinvointia sekä tehostaa ja selkeyttää viestintää.
NVC-koulutuksen aiheita voivat olla:

Palautteenannon kehittäminen.

Empaattinen johtaminen ja sen hyödyt.

Miten tukea itseä muutosneuvotteluissa.

Monimuotoisuuden ja osallisuuden edistäminen työyhteisössä.

Muutosjohtaminen.

Tietoisuuden lisääminen rakenteellisen vallan vaikutuksesta kommunikaatioon.

Ajanhallinta ja priorisointi.

Neuvotteluiden/palavereiden fasilitointi.


Ota yhteyttä ja kerro tilanteestanne.

Pohditaan yhdessä, millainen koulutus tukisi teidän organisaatiotanne parhaalla tavalla!
OTA YHTEYTTÄ