Läsnäolo on suurin lahja, mitä toisillemme voimme antaa.

Tietoisuus- ja vuorovaikutusvalmennusta sekä koulutusta yksityisille, yrityksille ja yhteisöille, pääkaupunkiseudulla ja etänä.
TUTUSTU PALVELUIHIN
Kohti avoimempaa, rehellisempää ja empaattisempaa kohtaamista.

Koko elämämme ajan olemme vuorovaikutuksessa itsemme ja muiden kanssa, olimmepa kotona, työpaikalla tai ystävien seurassa. Vuorovaikutus koostuu kuuntelemisesta ja itsensä ilmaisemisesta. Ajattelutapamme vaikuttaa siihen, miten puhumme ja toimimme. Harvoin kuitenkaan pysähdymme tutkimaan ajatuksiamme ja niiden vaikutusta toimintaamme ja kommunikaatioomme.

Nonviolent Communication (NVC) -menetelmään pohjautuvat valmennukset ja koulutukset tarjoavat teoreettista tietoa ja tukevat osallistujia tunnistamaan tunteitaan, ajatuksiaan ja omaksuttuja uskomuksia. Tämän tietoisuuden pohjalta opimme vuorovaikutustaitoja, jotka huomioivat paremmin itsemme ja muut.NVC-yksilövalmennus

Yksilövalmennuksen kautta syvennät tietoisuuttasi NVC-menetelmästä ja sen soveltamisesta omassa arjessasi. Opit tunnistamaan omia tunteitasi ja tarpeitasi entistä selkeämmin sekä kehittämään kykyäsi huolehtia niistä. Saat konkreettisia työkaluja, jotka auttavat sinua rakentamaan tasapainoisempaa ja tyydyttävämpää elämää.

LUE LISÄÄ


NVC-työpaja


NVC-työpaja tarjoaa intensiivisen ja käytännönläheisen kokemuksen NVC-menetelmästä. Ryhmässä harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, rehellistä itseilmaisua ja toisen empaattista kuuntelemista, turvallisessa ympäristössä sekä syvennetään ymmärrystämme omista uskomuksista, ajatuksista, tunteista ja tarpeista.
LUE LISÄÄ


Työhyvinvointi

Työyhteisössä NVC-periaatteiden käyttö luo kulttuurin, jossa kunnioitus, empatia ja avoin vuorovaikutus ovat keskeisiä. Tämä puolestaan edistää tehokasta ongelmanratkaisua ja tiimityötä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Lisäksi se parantaa työilmapiiriä ja yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, luoden näin perustan kestävälle organisaatiokulttuurille.
LUE LISÄÄ
MITÄ NVC ON?

Havainto

Kuvaile tilannetta ilman arvostelua tai tulkintaa, jotta kaikilla osapuolilla olisi mahdollisimman sama jaettu käsitys tapahtuneesta.

Tunne


Tunne on fyysinen kokemus, joka sisältää tärkeää informaatiota. Tunteet kertovat voinnistamme ja ovatko tarpeemme tyydyttyneet vai eivät.

Tarve

Tunnista tarpeesi tunteiden takana ja pyri ymmärtämään, mitä tarpeita toisilla voi olla samassa tilanteessa. Yhteyden luominen tarpeiden kautta auttaa konfliktien ratkaisussa ja yhteisymmärryksen löytämisessä.

Pyyntö

Kun olet tunnistanut tyydyttämättömät tarpeesi, mieti, mitä voisit pyytää itseltäsi tai muilta, jotta tarpeesi tyydyttyisivät. Mitä konkreettisempi ja selkeämpi pyyntö, sitä todennäköisemmin tarpeesi tyydyttyvät.

Image

Sertifioitu NVC-kouluttaja

Iiris Jalkanen

Minua kiehtoo ihmisten välinen yhteys, aitous ja inhimillisyys. Työni tavoitteena on edistää ihmisten kykyä olla aidosti yhteydessä itseensä ja samalla tukea ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä edistää turvallisten ja toimivien yhteisöjen, organisaatioiden ja perheiden rakentamista.
TARINANI
"Nonviolent communication on kirjaimellisesti muuttanut elämääni ja sisäistä elämänkokemustani vähitellen. Se on tuonut enemmän vapautta, rakkautta, rauhaa, selkeyttä ja toivoa."
KOKEMUKSIA